^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 W JELCZU-LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI:
 • 08.02. – 12.02.2021 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
  • wniosek woli kontynuacji otrzymają Państwo w grupie, do której uczęszcza dziecko,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 12.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2015) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 22.02. – 05.03.2021 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub w placówce przedszkolnej
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do sekretariatu przedszkola w godzinach 8.00-15.00 – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 08.03. – 11.03.2021 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 12.03.2021 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 15.03. – 19.03.2021 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 22.03.2021 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2021/2022 od dnia 08.02.2021
 
Terminarz rekrutacji, Regulamin rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne 2021/2022

Życzania Świąteczne 23.12.2020

Zyczenia swiateczne

Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach w roku szkolnym 2020/2021
realizują Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ" zgodny z kierunkiem
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

logotyp malyplakat maly

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” 2020-07-13

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” w Jelczu-Laskowicach odnośnie możliwości objęcia opieką dzieci w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Rodziców informuje, że istnieje możliwość zapisu dzieci z Przedszkola „Magdalenka” na miesiąc SIERPIEŃ do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Wnioski będą do pobrania w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3 od dnia 13.07.2020 (poniedziałek) od godz. 15.00
Opieka nad dziećmi jest dedykowana Rodzicom, którzy NIE OTRZYMAJĄ W MIESIĄCU SIERPNIU (03.08 – 29.08.2020) URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Z ZAKŁADU PRACY oraz nie mają innej osoby, która zapewniłaby opiekę dziecku w tym okresie.
Składanie wniosków - OSOBIŚCIE w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Liliowej 3 W NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE do dnia 24.07.2020 (piątek) do godz. 15.00
Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne wnioski.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN pierwszeństwo będą miały dzieci Rodziców pracujących w:
- służbach mundurowych
- służbie zdrowia
- zakładach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W drugiej kolejności do przedszkola będą mogły zostać przyjęte dzieci, których OBOJE RODZICE PRACUJĄ I W PODANYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ W ZAKŁADZIE PRACY URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Osoby samotnie wychowujące oprócz zamieszczonego w załącznikach wniosku będą musiały wypełnić oświadczenie, że nie zamieszkują i nie prowadzą gospodarstwa domowego z inną osobą (oświadczenie to może podlegać weryfikacji w przypadku większej ilości chętnych dzieci niż miejsc w przedszkolu).
W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, dzieci nie mają dostępu do wszystkich zabawek, nie mogą przynosić zabawek ani żadnych rzeczy z domu.
Może się zdarzyć, że będzie ograniczenie w wychodzeniu na plac zabaw, jeśli w tym czasie będzie on rozbudowywany. Dzieci będą pod opieką nauczycieli z Przedszkola Publicznego Nr 2.
Osoby, które złożą wnioski otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku do dnia 28.07.2020 (wtorek) drogą elektroniczną.
Od decyzji dyrektora o odrzuceniu wniosku nie ma odwołania.
Dziecko, które zakwalifikuje się do przedszkola w okresie wakacyjnym, a które nie będzie uczęszczało do placówki będzie miało naliczaną opłatę za wyżywienie.

UWAGA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA rok szkolny 2020/2021!!!

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniach 26.05. - 29.05.2020 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz dla dzieci 5 letnich w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Dokumenty potrzebne do rekrutacji są dostępne na stronie internetowej: www.przedszkole2jl.pl (przez cały czas) oraz w przedszkolu przy ul. Liliowej 3 (od dnia 25.05.2020).
Proszę zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej kryteriami oraz terminami rekrutacji uzupełniającej.
 

Dzieci uczą rodziców w domu! - 20202-03-16

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej
decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania.
By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego
informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.
Materiały można pobrać pod adresem:
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 
2020 03 16 Dzieci ucza rodzicow

Informacja o przyjęciu dziecka do placówki - 2020-03-16

UWAGA!!!
Ze względu na zamknięcie przedszkola, zgodnie
z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
informacja o przyjęciu dziecka do placówki:
Przedszkole Publiczne 2 w J-L
Przedszkole Publiczne 1 w J-L
będzie udzielana w dniu jutrzejszym tj. 17.03.2020
od godziny 9.00 do 15.00 telefonicznie.
Nr telefonu: 71 301 41 51
Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.