^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym     (kryteria rekrutacyjne do pobrania)
 
 • 04.02. – 10.02.2020 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
  • wniosek zostanie przesłany na adres mailowy rodzica,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 10.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2014) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 17.02. – 28.02.2020 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 03.03. – 05.03.2020 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2020 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 09.03. – 13.03.2020 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 17.03.2020 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2020/2021 od dnia 10.02.2020
Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.