^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2021-04-12

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do pracowników przedszkola - pobierz

Konkurs Plastyczny „Świat oczami dziecka” 2021-04-12

 
Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach zaprasza dzieci z:
 
 • Publicznego Przedszkola nr 1
 • Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
 • Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Minkowicach Oławskich
 • Publicznego Przedszkola nr 2
 
do udziału w Międzyprzedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Świat oczami dziecka”
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami - pobierz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 W JELCZU-LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI:
 • 08.02. – 12.02.2021 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
  • wniosek woli kontynuacji otrzymają Państwo w grupie, do której uczęszcza dziecko,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 12.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2015) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 22.02. – 05.03.2021 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub w placówce przedszkolnej
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do sekretariatu przedszkola w godzinach 8.00-15.00 – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 08.03. – 11.03.2021 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 12.03.2021 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 15.03. – 19.03.2021 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 22.03.2021 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2021/2022 od dnia 08.02.2021
 
Terminarz rekrutacji, Regulamin rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne 2021/2022

Życzania Świąteczne 23.12.2020

Zyczenia swiateczne

Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach w roku szkolnym 2020/2021
realizują Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ" zgodny z kierunkiem
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

logotyp malyplakat maly

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” 2020-07-13

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” w Jelczu-Laskowicach odnośnie możliwości objęcia opieką dzieci w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Rodziców informuje, że istnieje możliwość zapisu dzieci z Przedszkola „Magdalenka” na miesiąc SIERPIEŃ do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Wnioski będą do pobrania w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3 od dnia 13.07.2020 (poniedziałek) od godz. 15.00
Opieka nad dziećmi jest dedykowana Rodzicom, którzy NIE OTRZYMAJĄ W MIESIĄCU SIERPNIU (03.08 – 29.08.2020) URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Z ZAKŁADU PRACY oraz nie mają innej osoby, która zapewniłaby opiekę dziecku w tym okresie.
Składanie wniosków - OSOBIŚCIE w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Liliowej 3 W NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE do dnia 24.07.2020 (piątek) do godz. 15.00
Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne wnioski.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN pierwszeństwo będą miały dzieci Rodziców pracujących w:
- służbach mundurowych
- służbie zdrowia
- zakładach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W drugiej kolejności do przedszkola będą mogły zostać przyjęte dzieci, których OBOJE RODZICE PRACUJĄ I W PODANYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ W ZAKŁADZIE PRACY URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Osoby samotnie wychowujące oprócz zamieszczonego w załącznikach wniosku będą musiały wypełnić oświadczenie, że nie zamieszkują i nie prowadzą gospodarstwa domowego z inną osobą (oświadczenie to może podlegać weryfikacji w przypadku większej ilości chętnych dzieci niż miejsc w przedszkolu).
W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, dzieci nie mają dostępu do wszystkich zabawek, nie mogą przynosić zabawek ani żadnych rzeczy z domu.
Może się zdarzyć, że będzie ograniczenie w wychodzeniu na plac zabaw, jeśli w tym czasie będzie on rozbudowywany. Dzieci będą pod opieką nauczycieli z Przedszkola Publicznego Nr 2.
Osoby, które złożą wnioski otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku do dnia 28.07.2020 (wtorek) drogą elektroniczną.
Od decyzji dyrektora o odrzuceniu wniosku nie ma odwołania.
Dziecko, które zakwalifikuje się do przedszkola w okresie wakacyjnym, a które nie będzie uczęszczało do placówki będzie miało naliczaną opłatę za wyżywienie.

UWAGA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA rok szkolny 2020/2021!!!

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniach 26.05. - 29.05.2020 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz dla dzieci 5 letnich w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Dokumenty potrzebne do rekrutacji są dostępne na stronie internetowej: www.przedszkole2jl.pl (przez cały czas) oraz w przedszkolu przy ul. Liliowej 3 (od dnia 25.05.2020).
Proszę zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej kryteriami oraz terminami rekrutacji uzupełniającej.
 
Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.