^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch - 2020-02-26

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

2020 02 26 1a

 

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.
W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Osoby powracające z północnych Włoch
Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
 codziennie mierzyć temperaturę ciała
 zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
 Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

FERIE NA WESOŁO 2020 - 2020-02-20

W piątek 14 lutego zakończyliśmy w naszym przedszkolu pierwszy tydzień ferii pod znakiem "Zima w bajkach". Przypomnieliśmy sobie bajkę pt. "Królowa Śniegu".
Dzieci malowały farbami, rysowały do muzyki A. Vivaldi'ego oraz uczyły się rysować bałwanki.
Przedszkolaki zostały zaproszone przez przemiłe Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach na przedstawienie pt. „Baśń dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych brzuszków" a w przedszkolu oglądały bajkę pt. „Kraina lodu".
Na zakończenie tygodnia, w piątek 14 lutego, odbył się Bal Walentynkowy, podczas którego wszystkie dzieci ubrane były na czerwono i nauczyły się mówić „Kocham Cię” w siedmiu językach.
 
2020 02 20 12020 02 20 22020 02 20 32020 02 20 4

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym     (kryteria rekrutacyjne do pobrania)
 
 • 04.02. – 10.02.2020 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
  • wniosek zostanie przesłany na adres mailowy rodzica,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 10.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2014) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 17.02. – 28.02.2020 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 03.03. – 05.03.2020 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2020 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 09.03. – 13.03.2020 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 17.03.2020 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2020/2021 od dnia 10.02.2020

Ogłoszenie 2020-01-24

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
poszukuje OD ZARAZ nauczyciela wychowania przedszkolnego
na zastępstwo do grupy dzieci 4 letnich w wymiarze 1 etatu (25 godz. tygodniowo).
 
Informacji udziela dyrektor przedszkola od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00  oraz pod numerem telefonu 71 301 41 51

Prośba o wsparcie RODZICÓW 2019-09-18

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie Budżetu Obywatelskiego 2019.
Chcemy stworzyć dla naszych wychowanków nowoczesny plac zabaw.
Jednak by to marzenie się spełniło potrzebujemy pomocy wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Szczególnie prosimy o wsparcie RODZICÓW naszych wychowanków.
Niedługo będzie można głosować na projekty tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Nasz projekt ma nr 2.
Prosimy: oddajcie swój głos na nasz projekt.
Zaangażujcie swoich przyjaciół, znajomych, rodzinę.
Każdy głos ma znaczenie.
Termin głosowania: 01.10. - 04.11.2019
PRZEDSZKOLAKI Z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach LICZĄ NA WASZ GŁOS!!!
 
2019 09 18 Budzet obywatelski M

Możliwość ubezpieczenia indywidualnego dziecka 2019-09-18

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z pismem z dnia 01.10.2018 nr DWKI-WPB.5013.22.2018.BN Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów.

Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

 

Linki do stron Towarzystw Ubezpieczeniowych mających w ofercie indywidualne ubezpieczenie dzieci:

 1. http://www.nnw1.sug-ubezpieczeni.pl/

 

 1. Program ubezpieczania indywidualnego w Generali TU S.A.: - Opiekun lub rodzic może sam wykupić interesujący go wariant Ubezpieczenia na stronie internetowej 

www.Bezpieczny.pl lub https://bezpieczny.pl/kleszczlp/26329

Po wpisaniu kodu Opiekuna : 26329 zostaje naliczony rabat w wysokości 10% składki

 1.  https://stowarzyszenieubezpieczonych.pl/oferta/5-2/
 2. www.ubezpieczenia.nau.pl

 

Ulotka dla rodziców z kodem dostępu OSW2019 - tutaj pobierz

 

PRZERWA WAKACYJNA

SZANOWNI PAŃSTWO

Dyrektor Przedszkola zwraca się do Państwa z prośbą o wpisanie na listę znajdującą się w grupie u nauczycielek dzieci, które będą potrzebowały opieki w okresie wakacyjnym od 01.07.2019 do 02.08.2019.

Termin zapisu: 10.06.2019 – 25.06.2019

Informacja ta pozwoli zaplanować i zorganizować odpowiednią opiekę Państwa dzieciom w tym terminie.

Jednocześnie przypominamy, że Przedszkole jest ZAMKNIĘTE w okresie od 05.08.2019 do 31.08.2019 – PRZERWA WAKACYJNA

Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.