^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” 2020-07-13

Informacja dla Rodziców z Przedszkola „Magdalenka” w Jelczu-Laskowicach odnośnie możliwości objęcia opieką dzieci w okresie wakacyjnym w miesiącu sierpniu w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w porozumieniu z dyrektorem Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom Rodziców informuje, że istnieje możliwość zapisu dzieci z Przedszkola „Magdalenka” na miesiąc SIERPIEŃ do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Wnioski będą do pobrania w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Liliowej 3 od dnia 13.07.2020 (poniedziałek) od godz. 15.00
Opieka nad dziećmi jest dedykowana Rodzicom, którzy NIE OTRZYMAJĄ W MIESIĄCU SIERPNIU (03.08 – 29.08.2020) URLOPU WYPOCZYNKOWEGO Z ZAKŁADU PRACY oraz nie mają innej osoby, która zapewniłaby opiekę dziecku w tym okresie.
Składanie wniosków - OSOBIŚCIE w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przy ul. Liliowej 3 W NIEPRZEKRACZALNYM  TERMINIE do dnia 24.07.2020 (piątek) do godz. 15.00
Po tym terminie nie będą przyjmowane żadne wnioski.
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN pierwszeństwo będą miały dzieci Rodziców pracujących w:
- służbach mundurowych
- służbie zdrowia
- zakładach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W drugiej kolejności do przedszkola będą mogły zostać przyjęte dzieci, których OBOJE RODZICE PRACUJĄ I W PODANYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ W ZAKŁADZIE PRACY URLOPU WYPOCZYNKOWEGO
Osoby samotnie wychowujące oprócz zamieszczonego w załącznikach wniosku będą musiały wypełnić oświadczenie, że nie zamieszkują i nie prowadzą gospodarstwa domowego z inną osobą (oświadczenie to może podlegać weryfikacji w przypadku większej ilości chętnych dzieci niż miejsc w przedszkolu).
W dalszym ciągu obowiązuje reżim sanitarny, dzieci nie mają dostępu do wszystkich zabawek, nie mogą przynosić zabawek ani żadnych rzeczy z domu.
Może się zdarzyć, że będzie ograniczenie w wychodzeniu na plac zabaw, jeśli w tym czasie będzie on rozbudowywany. Dzieci będą pod opieką nauczycieli z Przedszkola Publicznego Nr 2.
Osoby, które złożą wnioski otrzymają informację o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku do dnia 28.07.2020 (wtorek) drogą elektroniczną.
Od decyzji dyrektora o odrzuceniu wniosku nie ma odwołania.
Dziecko, które zakwalifikuje się do przedszkola w okresie wakacyjnym, a które nie będzie uczęszczało do placówki będzie miało naliczaną opłatę za wyżywienie.

UWAGA - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA rok szkolny 2020/2021!!!

Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach informuje, że w dniach 26.05. - 29.05.2020 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz dla dzieci 5 letnich w oddziałach przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
Dokumenty potrzebne do rekrutacji są dostępne na stronie internetowej: www.przedszkole2jl.pl (przez cały czas) oraz w przedszkolu przy ul. Liliowej 3 (od dnia 25.05.2020).
Proszę zapoznać się z dostępnymi na stronie internetowej kryteriami oraz terminami rekrutacji uzupełniającej.
 

Dzieci uczą rodziców w domu! - 20202-03-16

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.
W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej
decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz 4 zadania do wykonania.
By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego
informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.
Materiały można pobrać pod adresem:
https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 
2020 03 16 Dzieci ucza rodzicow

Informacja o przyjęciu dziecka do placówki - 2020-03-16

UWAGA!!!
Ze względu na zamknięcie przedszkola, zgodnie
z zarządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
informacja o przyjęciu dziecka do placówki:
Przedszkole Publiczne 2 w J-L
Przedszkole Publiczne 1 w J-L
będzie udzielana w dniu jutrzejszym tj. 17.03.2020
od godziny 9.00 do 15.00 telefonicznie.
Nr telefonu: 71 301 41 51

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch - 2020-02-26

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

2020 02 26 1a

 

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.
W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Osoby powracające z północnych Włoch
Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
 codziennie mierzyć temperaturę ciała
 zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.
Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
 Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

FERIE NA WESOŁO 2020 - 2020-02-20

W piątek 14 lutego zakończyliśmy w naszym przedszkolu pierwszy tydzień ferii pod znakiem "Zima w bajkach". Przypomnieliśmy sobie bajkę pt. "Królowa Śniegu".
Dzieci malowały farbami, rysowały do muzyki A. Vivaldi'ego oraz uczyły się rysować bałwanki.
Przedszkolaki zostały zaproszone przez przemiłe Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jelczu-Laskowicach na przedstawienie pt. „Baśń dla małych łakomczuszków- tajemnica zdrowych brzuszków" a w przedszkolu oglądały bajkę pt. „Kraina lodu".
Na zakończenie tygodnia, w piątek 14 lutego, odbył się Bal Walentynkowy, podczas którego wszystkie dzieci ubrane były na czerwono i nauczyły się mówić „Kocham Cię” w siedmiu językach.
 
2020 02 20 12020 02 20 22020 02 20 32020 02 20 4

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 24.01.2020 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym     (kryteria rekrutacyjne do pobrania)
 
 • 04.02. – 10.02.2020 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
  • wniosek zostanie przesłany na adres mailowy rodzica,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 10.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2020/2021
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2014) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 17.02. – 28.02.2020 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 03.03. – 05.03.2020 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2020 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 09.03. – 13.03.2020 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 17.03.2020 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2020/2021 od dnia 10.02.2020
Copyright © 2021. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.