^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dzieci w wirtualnej sieci 2021-05-21

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.
 
Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez dzieci. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania nauczycielom grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko  potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci.
 
Do pobrania:

ŚWIAT OCZAMI DZIECKA 2021-05-15

UWAGA !!! UWAGA !!!  UWAGA !!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim autorom nadesłanych prac na konkurs plastyczny pod hasłem „ŚWIAT OCZAMI DZIECKA”.
Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu – nadesłano aż 18 prac plastycznych.
Wszystkie przepiękne, wykonane bardzo starannie, a ich Twórcy bardzo kreatywni i zaangażowani, świadomi konieczności dbania o naszą Planetę.
Komisja konkursowa miała niezły orzech do zgryzienia, by spośród wszystkich prac wyłonić te, które „wyróżniają się” wśród innych nadesłanych prac.
Na szczęście, po długich i gorących debatach udało się:
przyznano I miejsce, II miejsce i dwa III miejsca (tu walka była zażarta)
Komisja konkursowa dla wszystkich uczestników przygotowała dyplomy oraz książeczki zaś dzieci, którym przyznano I, II i III miejsce otrzymają dodatkowo nagrodę rzeczową.
Poniżej przedstawiamy listę wszystkich autorów nadesłanych prac:
I miejsce – STANISŁAW KOSMALSKI, lat 6 z Przedszkola Publicznego w Jelczu-Laskowicach
II miejsce – WOJCIECH MULARCZYK, lat 4 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy                     w Minkowicach Oławskich
III miejsce – FILIP NOWAK, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
III miejsce – LEON MACIEJCZYK, lat 3 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 
Wyróżnienia:
ALEKSANDRA BOGACKA, lat 5 z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
DAWID SADO, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ALICJA KOBAN, lat 6 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
GUSTAW WALOWSKI-KOPROWSKI, lat 4 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ALICJA KRAWCÓW, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
MAJA KOWALIK, lat 3 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
AGATA REJ, lat 5 z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
GABRIEL WOLSKI, lat 4 z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jelczu-Laskowicach
DAWID FRONT, lat 3 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
MALWINA FRONT, lat 4 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
MAGDALENA ŁODYGA, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
ALEKSANDRA GUGNACKA, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Jelczu-Laskowicach
HANNA NARYŃSKA, lat 5 z Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
JAKUB GRYSIEWICZ, lat 5 z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Minkowicach Oławskich
 
Wszystkim Dzieciom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy talentu i wrażliwości.
 
 
Ponieważ ze względu na sytuację epidemiczną nie możemy się wszyscy spotkać, by uroczyście wręczyć Wam dyplomy i nagrody  zapraszamy po ich odbiór do przedszkola przy ul. Liliowej 3 w środę (19.05.2021) oraz w czwartek (20.05.2021), między godziną 15.00 a 17.00.
Prosimy pytać o panią Joannę Dworzyńską.

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 2021-04-12

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do pracowników przedszkola - pobierz

Konkurs Plastyczny „Świat oczami dziecka” 2021-04-12

 
Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach zaprasza dzieci z:
 
 • Publicznego Przedszkola nr 1
 • Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2
 • Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Minkowicach Oławskich
 • Publicznego Przedszkola nr 2
 
do udziału w Międzyprzedszkolnym Ekologicznym Konkursie Plastycznym „Świat oczami dziecka”
 
Regulamin konkursu wraz z załącznikami - pobierz

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 2 W JELCZU-LASKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

TERMINARZ REKRUTACJI:
 • 08.02. – 12.02.2021 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2021/2022
  • wniosek woli kontynuacji otrzymają Państwo w grupie, do której uczęszcza dziecko,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 12.02.2020 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola
Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022
 
Dzieci z grup III-ich (rocznik 2015) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej
 
 • 22.02. – 05.03.2021 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub w placówce przedszkolnej
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do sekretariatu przedszkola w godzinach 8.00-15.00 – wnioski nie będą weryfikowane pod względem poprawności wypełnienia i kompletności dostarczonych dokumentów!!! Weryfikację przeprowadza Komisja Rekrutacyjna!!!
 • 08.03. – 11.03.2021 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 12.03.2021 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.
UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki
 
 • 15.03. – 19.03.2021 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 22.03.2021 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2021/2022
NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola oraz wzory oświadczeń będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Dokumenty/dokumenty do pobrania/REKRUTACJA 2021/2022 od dnia 08.02.2021
 
Terminarz rekrutacji, Regulamin rekrutacji oraz kryteria rekrutacyjne znajdują się w zakładce: Dokumenty rekrutacyjne 2021/2022

Życzania Świąteczne 23.12.2020

Zyczenia swiateczne

Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ"

Dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach w roku szkolnym 2020/2021
realizują Ogólnopolski program "UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ" zgodny z kierunkiem
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

logotyp malyplakat maly

Copyright © 2022. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.