^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PROSIMY O POPARCIE INICJATYWY

KOCHANI RODZICE!!!

Naszą misją jako placówki przedszkolnej jest stworzenie warunków i przestrzeni do wszechstronnego rozwoju wszystkich wychowanków.
Nasze przedszkole chce wziąć udział w Budżecie Obywatelskim na rok 2020. Dzięki złożeniu projektu chcemy pozyskać środki na doposażenie i zmodernizowanie naszego przedszkolnego placu zabaw w nowoczesne urządzenia do zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu, ponieważ obecny plac zabaw nie zaspokaja dziecięcej potrzeby ruchu i aktywności fizycznej ze względu na niewielką liczbę urządzeń.
Wiemy, jak wielką rolę w rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym odgrywa aktywność ruchowa, zabawy i gry ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne. Zaprojektowany przedszkolny plac zabaw pozwoli stworzyć dwie strefy - strefę zabaw i ćwiczeń ruchowych (zjeżdżalnie, bujaki, huśtawki, tor przeszkód, przeplatanki, piaskownica z zadaszeniem) oraz strefę relaksu (piaskownica z zadaszeniem, bramki do gry w piłkę nożną, kosz do piłki koszykowej). Dzięki takiemu rozplanowaniu przestrzeni możliwa będzie realizacja ciekawych, aktywnych form zajęć edukacyjnych, zabaw o charakterze relaksacyjnym, pikników rodzinnych i uroczystości przedszkolnych.
Dlatego zwracamy się do WAS, Rodziców naszych Milusińskich, byście Państwo poparli naszą inicjatywę i wpisali się na listę mieszkańców Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.
Listy znajdują się w każdej grupie przedszkolnej. Można wpisać siebie, małżonka/małżonkę, każdą osobę pełnoletnią mieszkającą na terenie Miasta i Gminy J-L. Warunkiem jest wpisanie numeru PESEL i złożenie podpisu przez wpisującą się osobę. Im więcej podpisów, tym większa szansa na realizację naszej inicjatywy.
Liczymy na Waszą pomoc. Liczą na Was Wasze Dzieci.
Termin zbierania podpisów: do 19.06.2019 r. (środa)

Zmiana stawek za wyżywienie dzieci

Z dniem 01.04.2019 na podstawie ZARZĄDZENIA NR 5/2019 dyrektora Przedszkole Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach zmienia się dzienną stawkę żywieniową (trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek) - na kwotę 6,00 zł.

Zobacz dokument

 

Akcja protestacyjna

Drodzy Rodzice!!
Niestety spełnia się czarny scenariusz zdarzeń, których chcieliśmy uniknąć. Od poniedziałku, tj. 8 kwietnia do odwołania pracownicy Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przystępują do strajku. 
Przedszkole zawiesza działania opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne.
 
Każdego dnia po południu będziemy informować o tym, co będzie się działo w kolejnym dniu poprzez stronę na FB oraz ogłoszenia na drzwiach wejściowych do przedszkola. Od godziny 15.00 do 16.00 dyrektor PP2 udziela również informacji telefonicznie.
 
Prosimy o zrozumienie i wsparcie dla naszych żądań.
 
Kamila Kołodziej-Śliwa dyrektor PP2

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29.01.2019 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020 dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym       pobierz tutaj

 • 04.02. – 08.02.2019 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
  • wniosek należy pobrać od nauczycielki w grupie,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 08.02.2019 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola

Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

Dzieci z grup III-ich (5latki) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej

 • 11.02. – 01.03.2019 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – nie będą przyjmowane wnioski niekompletne!!!
 • 04.03. – 05.03.2019 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2019 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.

UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki

 • 07.03. – 12.03.2019 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 13.03.2019 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Dynia na wesoło

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach w dniach 29.10. - 31.10.2018 wszystkie grupy dziecięce realizowały tydzień "Dynia na wesoło ale zdrowo". W czasie trwania tego krótkiego, ale intensywnego i pełnego wrażeń tygodnia dzieci poznawały dynię na różne sposoby - jadły, przeliczały pestki, wykonywały prace plastyczne z dynią w roli głównej, używały dyni do zabaw ruchowych, itp.

Efektem finalnym był konkurs na "Dyniowe stworki" dla wszystkich chętnych dzieci i ich rodziców. Konkurs cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest wystawa wszystkich dyniowych stworków.

Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00

przez cały rok szkolny 2018/2019

 

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2018/2019

będzie trwała od 01.08.2018 do 31.08.2018

Copyright © 2023. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.