^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 - TERMINY

Zarządzenie Burmistrza Jelcza-Laskowic z dnia 29.01.2019 w sprawie ustalenie terminów rekrutacji do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020 dla których Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice jest organem prowadzącym       pobierz tutaj

 • 04.02. – 08.02.2019 – złożenie przez rodziców grup I i II woli kontynuacji korzystania z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020
  • wniosek należy pobrać od nauczycielki w grupie,
  • wypełniony wniosek należy złożyć do dnia 08.02.2019 u dyrektora placówki lub intendenta w godzinach pracy przedszkola

Niezłożenie wniosku woli kontynuacji w podanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020

Dzieci z grup III-ich (5latki) nie składają woli kontynuacji – biorą udział w rekrutacji do „0” w szkole podstawowej

 • 11.02. – 01.03.2019 – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.
 • Wniosek do pobrania na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole2jl.pl w zakładce Dokumenty/Dokumenty do pobrania lub u dyrektora przedszkola
 • Dostarczenie wypełnionego wniosku wraz z koniecznymi załącznikami do dyrektora przedszkola – nie będą przyjmowane wnioski niekompletne!!!
 • 04.03. – 05.03.2019 – praca Komisji Rekrutacyjnej
 • 06.03.2019 – opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w siedzibie przedszkola.

UWAGA!! Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do placówki

 • 07.03. – 12.03.2019 – potwierdzenie woli korzystania z przedszkola dla kandydatów zakwalifikowanych
 • 13.03.2019 – opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

NIEDOTRZYMANIE KTÓREGOKOLWIEK TERMINU PRZEZ RODZICA JEST RÓWNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.

Dynia na wesoło

W Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach w dniach 29.10. - 31.10.2018 wszystkie grupy dziecięce realizowały tydzień "Dynia na wesoło ale zdrowo". W czasie trwania tego krótkiego, ale intensywnego i pełnego wrażeń tygodnia dzieci poznawały dynię na różne sposoby - jadły, przeliczały pestki, wykonywały prace plastyczne z dynią w roli głównej, używały dyni do zabaw ruchowych, itp.

Efektem finalnym był konkurs na "Dyniowe stworki" dla wszystkich chętnych dzieci i ich rodziców. Konkurs cieszył bardzo dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest wystawa wszystkich dyniowych stworków.

Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00

przez cały rok szkolny 2018/2019

 

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2018/2019

będzie trwała od 01.08.2018 do 31.08.2018

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.