^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Szanowni Państwo
 
W związku z obowiązkiem wprowadzenia w przedszkolu "POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM"
w zakładce: Domumenty/Dokumenty placówki - PROCEDURY pkt. 5 zamieszczamy
stworzony na potrzeby naszej placówki dokument zawierający najważniejsze standardy,
jakimi kierują się nasi pracownicy podczas opieki nad powierzonymi nam Dziećmi.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

Drodzy rodzice!

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji do przedszkola znajdziesz

w zakładce Informacje/Rekrutacja

Przerwa wakacyjna 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przypomina,
że przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2022/2023 trwa
od 01.08.2023 do 31.08.2023,
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr BN.0050.1139.2023
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
 
Zarządzenie Burmistrza w - załączniku.

Informacja o naborze 2023/2024

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Jelcz-Laskowic informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny  2023/2024  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas I w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Dla dzieci  które będą brały udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  adres strony:  http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl

Dla dzieci które będą brały udział w rekrutacji do  klas I szkół   podstawowych

adres strony:  http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl

Platforma będzie udostępniona od 08.03.2023r. do 17.03.2023r.

O naborze nie decyduje  kolejność złożenia wniosku tylko ilość  uzyskanych punktów w rekrutacji.

Do rekrutacji elektronicznej będzie Państwu potrzebny profil zaufany, którym będziecie podpisywać wniosek rekrutacyjny oraz inne dokumenty.

Profil zaufany można założyć poprzez  bankowość elektroniczną (jeśli Państwa bank posiada taką funkcję) lub na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=f9yv7xc2193xw9xuo83s 

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z filmem instruktażowym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

Informacja o naborze 2024/2025

O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Jelcz-Laskowic informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny  2024/2025  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas I w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.
 
Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej.
 
Dla dzieci  które będą brały udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  adres strony:  http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl
 
Dla dzieci które będą brały udział w rekrutacji do  klas I szkół   podstawowych
 
 
Platforma będzie udostępniona od 08.03.2024r. do 18.03.2024r.
 
O naborze nie decyduje  kolejność złożenia wniosku tylko ilość  uzyskanych punktów w rekrutacji.
 
Do rekrutacji elektronicznej będzie Państwu potrzebny profil zaufany, którym będziecie podpisywać wniosek rekrutacyjny oraz inne dokumenty.
 
Profil zaufany można założyć poprzez  bankowość elektroniczną (jeśli Państwa bank posiada taką funkcję) lub na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=f9yv7xc2193xw9xuo83s 
 
Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z filmem instruktażowym.

 

 

Pliki do pobrania:

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.