^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dokumenty placówki

DOKUMENTY PLACÓWKI:

 1. Uchwała Ne XLVI.355.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 kwietnia 2018
      w sprawie utworzenia Przedszkola Publicznego nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 2. Akt założycielski
 3. STATUT Przedszkola Publicznego nr 2 w Jelczu-Laskowicach

DYDAKTYKA I WYCHOWANIE:

 1. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Publicznego Przedszkola Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 2. Zasady postępowania Nauczyciela Przedszkola

 PROCEDURY:

 1.  Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
 2. Procedura postępowania w sytuacji próby odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna,
      wobec którego  istnieje domniemanie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu/narkotyków
 3. PROCEDURA "Postępowanie w razie nieszczęśliwego wypadku z udziałem dziecka"
       w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach
 4. Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami obowiązująca w PP2
 5. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

REGULAMINY:

 1. Regulamin bezpieczeństwa dzieci w Przedszkolu (Załącznik do Statutu Przedszkola
 2. Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Jelczu-Laskowicach

 

ZARZĄDZENIA:

 1. 2019-03-29 - Zarządzenie nr 07/2019 w sprawie zmiany stawki za wyżywienie dzieci
 2. 2020-11-26 - Zarządzenie nr 23/2020 w sprawie aktualizacji Regulaminu korzystania z wyżywienia
 3. 2020-12-27 - Zarządzenie nr 27/2020 w sprawie aktualizacji Regulaminu korzystania z wyżywienia

 INNE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.