^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja Burmistrza w sprawie naboru 11.03.2024

Szanowni Państwo,
 
Burmistrz Jelcza-Laskowic informuje, iż w przypadku zaistnienia braków kadrowych nauczycieli istnieje prawdopodobieństwo zawieszenia zajęć w oddziałach do których przyjęto Państwa dziecko.
 
Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2736) dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału.
 
W przypadku gdy przedszkole nie będzie posiadało stanu kadrowego pozwalającego na spełnienie wymogu wskazanego w powyższym przepisie zmuszone będzie do zawieszenia zajęć – stosownie do postanowień § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) – do czasu uzupełnienia liczby zatrudnionych nauczycieli.

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

Szanowni Państwo
 
W związku z obowiązkiem wprowadzenia w przedszkolu "POLITYKI OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM"
w zakładce: Domumenty/Dokumenty placówki - PROCEDURY pkt. 5 zamieszczamy
stworzony na potrzeby naszej placówki dokument zawierający najważniejsze standardy,
jakimi kierują się nasi pracownicy podczas opieki nad powierzonymi nam Dziećmi.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2024/2025

Drodzy rodzice!

Wszelkie informacje na temat tegorocznej rekrutacji do przedszkola znajdziesz

w zakładce Informacje/Rekrutacja

Przerwa wakacyjna 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przypomina,
że przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2022/2023 trwa
od 01.08.2023 do 31.08.2023,
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr BN.0050.1139.2023
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
 
Zarządzenie Burmistrza w - załączniku.

Informacja o naborze 2023/2024

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Jelcz-Laskowic informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny  2023/2024  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas I w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Dla dzieci  które będą brały udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  adres strony:  http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl

Dla dzieci które będą brały udział w rekrutacji do  klas I szkół   podstawowych

adres strony:  http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl

Platforma będzie udostępniona od 08.03.2023r. do 17.03.2023r.

O naborze nie decyduje  kolejność złożenia wniosku tylko ilość  uzyskanych punktów w rekrutacji.

Do rekrutacji elektronicznej będzie Państwu potrzebny profil zaufany, którym będziecie podpisywać wniosek rekrutacyjny oraz inne dokumenty.

Profil zaufany można założyć poprzez  bankowość elektroniczną (jeśli Państwa bank posiada taką funkcję) lub na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=f9yv7xc2193xw9xuo83s 

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z filmem instruktażowym.

Copyright © 2024. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.