^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Przerwa wakacyjna 2023/2024

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach przypomina,
że przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2022/2023 trwa
od 01.08.2023 do 31.08.2023,
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr BN.0050.1139.2023
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie ustalenia terminu przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Przedszkola Publicznego Nr 2 w Jelczu-Laskowicach.
 
Zarządzenie Burmistrza w - załączniku.

Informacja o naborze 2023/2024

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Jelcz-Laskowic informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny  2023/2024  do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  i do klas I w szkołach podstawowych  dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.

Rekrutacja będzie prowadzona w formie elektronicznej.

Dla dzieci  które będą brały udział w rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  adres strony:  http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl

Dla dzieci które będą brały udział w rekrutacji do  klas I szkół   podstawowych

adres strony:  http://jelczlaskowice.podstawowe.vnabor.pl

Platforma będzie udostępniona od 08.03.2023r. do 17.03.2023r.

O naborze nie decyduje  kolejność złożenia wniosku tylko ilość  uzyskanych punktów w rekrutacji.

Do rekrutacji elektronicznej będzie Państwu potrzebny profil zaufany, którym będziecie podpisywać wniosek rekrutacyjny oraz inne dokumenty.

Profil zaufany można założyć poprzez  bankowość elektroniczną (jeśli Państwa bank posiada taką funkcję) lub na stronie https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=f9yv7xc2193xw9xuo83s 

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z filmem instruktażowym.

Rekrutacja na rok 2022/2023

 
Od tego roku w naszej gminie  rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie drogą elektroniczną, za pomocą platformy rekrutacyjnej.
 
W dniu 24.02.2022 zostanie udostępniona dla Rodziców rekrutujących dzieci do przedszkoli platforma rekrutacyjna, na której będziecie Państwo mieli możliwość zalogowania się i złożenia elektronicznie wniosku (wraz z koniecznym załącznikami).
 
Do podpisania wniosku konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, który jest bardzo prosty do założenia.
Można go założyć przez stronę internetową swojego banku (jeśli posiada taką opcję) lub przez
stronę internetową:    https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage
 
Platforma rekrutacyjna zostanie uruchomiona pod adresem: http://jelczlaskowice.przedszkola.vnabor.pl  gdzie będziecie mieli Państwo dostępne wszelkie konieczne informacje, a także filmik instruktażowy, pokazujący krok po kroku co trzeba zrobić, by złożyć wniosek.
 
Składając wniosek i podpisując go profilem zaufanym, wpisując we wniosku swój adres mailowy, na bieżąco jesteście Państwo informowani o tym, co się dzieje z Państwa wnioskiem i na jakim jest on etapie.
 
Na stronie zamieszczony jest również harmonogram rekrutacji - prosimy zapoznać się z nim i przestrzegać terminów.
 
Jednocześnie przypominamy, że ZAKWALIFIKOWANIE NIE JEST TOŻSAMYM Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

 

Dokumenty do pobrania:

Link do filmu instruktarzowego:           https://www.youtube.com/watch?v=4VvWy0E4dYU

Dzieci w wirtualnej sieci 2021-05-21

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”.
 
Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym przez dzieci. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania nauczycielom grupy, do której uczęszcza Państwa dziecko  potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu e-uzależnieniom dzieci.
 
Do pobrania:
Copyright © 2023. Publiczne Przedszkole nr 2 w Jelczu-Laskowicach Rights Reserved.